"To nigdy się nie uda. Nasze rozstania na zawsze trwają najwięcej jeden dzień.”

Notki: 0